Foto Huset


Foto Huset

Her er en oppdatert kalender til booking av huset!

Leie av hus: 100kr pr.shoot for medlemmer

og 400kr for ikke medlemmer

Sjekk liste skal fylles ut og leveres sammen med nøkkel
Nøkkel kan hentes hos alle i styre!

Lykke til!