Om oss

Historien fra 1952 til i dag 
Historiske Foto kommer


Året 1952 ble Bryne Fotoklubb stiftet av Emmanuel Bollie, Børge Kalvig, Magnus Sivertsen, Knut Øglænd og Svein Tjemsland. Tanken var å skape samarbeid mellom fotoentusiaster, enten de var amatører eller profesjonelle fotografer.

De første årene av virksomheten flyttet klubben mellom lokaliteter som Bryne Gymnas, Gjesteheimen ved torget og lokaler like ved eldrehjemmet. Etter to, tre år på vandring fant klubb-medlemmene sitt hjem på loftet i 1900-huset ved barneskolen. 
Senere flyttet vi ned en etasje. I dag holdes medlems-møtene i Bryne Mølle en gang i måneden.

Medlems-aktiviteten har variert fra ti medlemmer på det laveste, til førti medlemmer på det meste. I dag er det rundt førti medlemmer. De fleste er svært aktive både på medlems-møter og relaterte oppdrag. Spisskompetansen er tung, spesielt blant «veteranene» i klubben. Flere av våre medlemmer har gjennom årene utmerket seg i konkurranser og utstillinger i inn- og utland.

Vi holder som sagt til på Gamle Tu Skule hver andre tirsdag i måneden.